top of page

פורים

(שושנה רוז'ה שטרמר)
בחג הפורים שלחנו משלוח מנות איש לרעהו. הילדים היו מתחפשים. נדיר היה לראות מבוגרים מתחפשים. בדרך כלל הכינו לחג אוזני המן ועוגיות נוגט .
בבית הספר העברי נערכו הצגות פורים.

 

(רחל אמיצי) "פורים געלט", דמי פורים ניתנו על ידי הסבא. בבית לא זכורה לי אווירת חג מלבד אפיית אוזני המן.

 

(אסתר אפרת, לאה חוטר ישי) בבית הספר העברי נערכה מסיבה . התארגנה מעין להקה שניגנו בה ושרו. הלהקה עברה מבית לבית ומקבלת כיבוד.

 

(ברקו קושניר)
הילדים המחופשים עברו מבית לבית ושרים באידיש על מנת לקבל ממתקים – " היינט איז פורים , מאָרגן איז אויסְ ,
גיט מיר אַ גראָשן, און שטופ מיר אַרויס".
היום פורים, מחר תם, תן לי גרוש, וזרוק אותי מכאן...

bottom of page