top of page
Nja300.jpg

יאגלניצה, 1934

מקור – אצל אלישבע פינקלמן, (בת חיים), ר''ג

 

 

   עומדים משמאל

8. מכל הויזנר, 9. מוטל דאואר, 10. מוטי (?) גלר, 11. לוזר רמרוז

יושבים משמאל

4. רבקה ( ?) גלר, 5. חנצ'ה דרשר, 9. חיים פינקלמן.

                                    תנועת גורדוניה

bottom of page