top of page

שטעטל
שטעטל (ביידיש: עיירה; הוגים שְטֶטְל או שְטֵייטְל), או העיירה היהודית, היא צורת הישיבה הטיפוסית של היהודים בארצות מזרח אירופה (שהיו, בשלב זה או אחר, בשטחי פולין ההיסטורית לפני חלוקתה) עד מלחמת העולם השנייה.
במשך מאות שנים, עד למאה ה-20, היו פזורות בכל רחבי מזרח אירופה עיירות יהודיות, שמעל מחצית מתושביהן היו יהודים. באותן עיירות חיו בין מאות אחדות לאלפים בודדים של יהודים, השפה המדוברת הייתה בדרך-כלל יידיש, היו במקום בתי ספר יהודיים, ומהלך החיים בעיירה נהג סביב עולם התרבות היהודי-דתי. זו תופעה חברתית ייחודית, המהווה כיום את אחד הסמלים ליהדות מזרח אירופה, שנכחדה מהעולם.

ויקיפדיה: http://he.wikipedia.org/wiki/שטעטל

bottom of page