top of page

קאוצוק

(שושנה רוז'ה שטרמר)
האחוזה שמשה בזמן המלחמה לייצור קאוצ'וק שהווה תחליף גומי ששימש את מכונת המלחמה הגרמנית.

 

(מילון א. אבן שושן)
המיץ החלבי של צמחים מסוימים המצטיין לאחר הקרשתו וניקויו בגמישות רבה.משתמשים בו כשהוא במצב גולמי, וביחוד לאחר עיבוד (וולקניזציה) – בטכניקה בתעשיה וברפואה. מופק בעיקר מעץ הקאוצ'וק הטרופי. מיוצר גם באופן סינתטי.

 

(פנקס הקהילות)
מספר גדול של יהודי י' (ביניהם גם נשים) הועסקו באביב ובקיץ 1942 בחוות חקלאיות שבסביבה, בגידול הצמח מפיק הגומי קוקסאגיז (תחליף לקאוצוק) , שהובא לכאן על ידי הסובייטים, שכן התאימו הקרקעות כאן לגידול זה. בי' שכנה הנהלת החברה ג' ג' קאוטשוק, שניהלה את כל מטעי הקוקסאגיז בסביבה.
מלבד יהודי י' נשלחו לעבודה במטעים אלה יהודים מכל האזור, ביניהם מספר גדול של נערות ונשים.

bottom of page