top of page

יוסלה "מעס" (מת)

(שושנה רוז'ה שטרמר)
יוסלה "וואסער טרעגֵער" מחלק המים. עני חסר בית אשר לא היה ידוע מקום מגוריו.
נהוג היה לתת לו אוכל בנוסף לשכרו עבור הובלת המים.
לימים נפטר יוסל'ה והובל בתכריכים לבית הקברות , לפתע התיישב על האלונקה ובקש לשתות ציר של מלפפונים חמוצים. המלווים נטשו את יוסל'ה בבהלה וחזרו העירה.
יוסלה שב בכוחות עצמו ומאז הוא מכונה יוסל'ה מאס (מת).
היה זה letarg בעברית "תרדמת מרמיטה " מוות קליני כשלפתע המת מתעורר לתחייה. שמועות היו כי היו עוד מקרים כאלה אצל גויים.

 

(מילון א. אבן שושן)
מרמוטה סוג יונקים לא גדולים מסדרת המכרסמים, השוכנים בחבורות בהרים גבוהים,בתוך מאורות באדמה שחפרו לעצמם. עם בוא החורף מתכנסות המרמוטות למאורותיהן ושוקעות בתרדמת חורף עמוקה, הנמשכת עד האביב הבא.
שנת מרמוטה, תרדמת מרמוטה , כינוי לשנה עמוקה וממושכת ביותר ...

bottom of page