top of page

ראש השנה ויום כיפור

(שושנה רוז'ה שטרמר) כולם הלכו לבית הכנסת אולם לא כולם צמו.

 

(יואלה גפן) ביום כיפור ירדנו העירה למשך כל היום. לילדים נלקחו כריכים. לא נכנסנו לבית הכנסת, שחקנו בחוץ ואילו בראש השנה ירדה כל המשפחה לעיירה ונשארה ללון אצל משפחה בעיר, שיחקנו עד לחזרת ההורים מבית הכנסת.

 

(רחל אמיצי)
זכור לי כי בראש השנה היינו אוכלים אבטיח שהיה מקורר בקרח שהונח בקערה. (לא ברור לי מהיכן נלקח קרח זה).
"ביום כיפור עלה במים רועד" מדברי אמי. יום זה היה הקדוש ביותר.
זכור לי כי בתחילה הייתי צמה חצי יום וכשבגרתי צמתי לאורך כל היום.
הלכתי עם אימא לבית הכנסת לעזרת הנשים, שם השקפנו על המתפללים.

 

(אסתר אפרת , לאה חוטר ישי)
נחוג במשך יומיים . ההורים ירדו לעיר לבית הכנסת ואנו נשארנו בבית כי הסבא היה מאוד חולה.
ביום כיפור לאחר הכפרות היו שומרים בקירור את חלקי העוף ואנו היינו אוכלות אותם קרים.
הצום החל רק מגיל 12.

bottom of page