top of page

רבי נתן רוזנצוויג

לא נמצא באינצקלופדיה חכמי גליציה כל חומר על ר' נתן.
ידוע כי הוא היה הרב האחרון של העיירה משנת 1925 ועד השואה.
נכדתו של ר' נתן – קלרה לפל חיה בארץ .
להלן עדותה של הגב' קלרה לפל – (פברואר 2007)
הזכרון הראשון שלי מיגולניצה נסיעה באוטובוס הנוסע בקו זלושצ'יקי,טלוסטה יגולניצה צ'ורטקוב.
תחנת האוטובוס הייתה ליד מחסן העצים של שימקה פינקלמן.
הלכתי לכיוון העיירה והרוקח פרייס שהיה ידיד קרוב של סבא נתן פתח בשיחה.
לנתן היה בית בעיירה הוא התחתן עם חיה פינקלמן.
סבא נתן היה ללא נכסים, תלמיד חכם וציוני ואילו משפחת פינקלמן הייתה משפחה עשירה ומבוססת.
היו בעיירה ויכוחים בין הציונים ומתנגדיהם.
זכור לי במיוחד חג הפסח.
הייתי באה לסדר של סבא נתן.
בסדר השתתפו רק סבא סבתא ואני.
אחי צבי נשאר בביתו.
היו לי חברות שאת שם חלקן אינני זוכרת. זכורות לי הבת של בעל חנות ברזל טייבר, ברכה מייזלס שמשפחתה גרה ליד סבא נתן, וויסיה פרויד אחותו של פילו פרויד.
סבא נתן היה אדם ליברלי, אני זוכרת שפרייס היה הולך עם יהודים ומדבר בפולנית. נפנה שמאלה אמר וסבא נתן תיקן אותו – תפנה רק ימינה (פוליטית). הוא היה נוהג לשבת במרפסת של בית המרקחת של פרייס, לביתו לא נכנס . פרייס היה חילוני וציוני. בניו של פרייס נטו לקומוניזם.
ביתו של פרייס הייתה נשואה לבריסטינגר שהיו לו עסקי נפט, בנם מיכאל הוא כיום דוקטור למוסיקה בפולין (לא ידוע מצבו המשפחתי).
בן אחר של הרוקח פרייס גר בפריס ושמו פילו או פליקס.

bottom of page