top of page
Singer 1.jpg

קורס במכונות תפירה זינגר

הקורס אורגן ע"י משה מייזלס שהיה סוכן מכירות של זינגר באזור.
זמן - לפני נסיעתו של מייזלס לוינה ב 1931-2, שם נדרס למות ע"י טראם.
מקום – מרתף ביה"ס העברי ביאגלניצה.
משמאל :
1.
2.
3.
4.
5. רבקה מייזלס [לימים פינקלמן]
6.
7.
8.
9.
10. שפרינצה מייזלס [לימים שטראובר]
11.
ילדות מלפנים - משמאל :
1.
2.
מקור – אצל אלישבע פינקלמן, ר"ג, (בת חיים פינקלמן ורבקה מייזלס)
זיהויים – ברכה פלוטניצקי [במקור מייזלס]

Singer 2.jpg


מקום – מרתף ביה"ס העברי ביאגלניצה.
משמאל :
1. רבקה מייזלס [לימים פינקלמן]
2. פפה (?) אקסלרד
3. רוזה הורניק (אחות אמה של רוז'ה עמליה הורניק)
4.
5.
6.
7. שפרינצה מייזלס [לימים שטראובר]
8.
9.
10.
11.
ילדה מלפנים – ברכה (ברושקה) מייזלס [לימים פלוטניצקי]

מקור – אצל אלישבע פינקלמן, ר"ג, (בת חיים פינקלמן ורבקה מייזלס)
זיהויים – ברכה פלוטניצקי [במקור מייזלס], רוז'ה שטרמר [במקור הניג], רגינה ברנר [במקור הניג]

bottom of page