top of page

30/07/1952 - 20/10/1973
קורות חיים:  
 
אורי נולד ב-ח' באב, 30 ביולי 1952. תינוק יפה ובריא. בגיל הרך היה אורי ילד
שעשועים של המטפלת. שיער מקורזל קמעה, תלתלים תלויים על מצח נבון
ומתחתיו זוג עיניים פקחיות וערניות. מהיר תפיסה וכבר מגיל צעיר מאוד נוכחנו
בזה.  לפעמים היינו מופתעים, מהזיכרון המופלא שלו. הייתה לו תכונה שליותה
אותו כל חייו והיא הרצון לנסות כל דבר במו ידיו, בדרך זו הוא צבר ניסיון רב
ולעיתים ניסיון שעלה לו בסבל ומכאוב. בכיתה היה אורי מן הצעירים בגיל ומן
הנמוכים בקומה. דבר שהקשה עליו שנותיו הראשונות בחברת הילדים, בהן שולט
יותר הכח, אולם ברבות הימים ובעיקר עם כניסתו לחטיבה השתלב יפה מאד
והפך להיות מן הפעילים בכיתה.
כתלמיד היה תמיד בין הראשונים, מתמיד בלימודיו, מעמיק בתחומים ובמקצועות
שקסמו לו. כבר בכיתה ב' החל אורי לקרוא עיתון.
בתחילה רק את הכותרות וככל ששלט יותר בקריאה עבר גם לאותיות הקטנות,
התעניין בנעשה בארץ, בקיבוץ ובעולם והוכיח לא פעם בקיאות וידע שממש
הדהימו.

ב-15 באוקטובר 1973 יוצא כח שריון ואורי בתוכו לפרוץ לתוך מערכי האוייב
ולהקים ראש גשר לעבר התעלה ליד החוה הסינית. הכח עולה על מארב מצרי
וחלק ממנו מושמד. הטנק שאורי מצטרף אליו נפגע והוא מנסה, יחד עם הצוות,
להפעיל את הטנק הפגוע וכשהוא נכנס לתוכו נפגע הטנק בשלושה טילים נוספים.
הטנק עולה בלהבות ואיתו ארבעת החיילים, ואחד מהם הוא אורי שלנו.
 
יהי זכרו ברוך

facee.jpg
bottom of page