top of page

לימודי חקלאות
(שושנה רוז'ה שטרמר)
בין הצֶרְקְוָה ובין הבית של הוגה רודולף היה שטח קטן של גינה אשר היה שייך לבית הספר הפולני.
בגינה זו לימדו את התלמידים חקלאות. לימודים אלה החלו בשנים 1936-7.
בגינה גידלו פרחים וירקות. שם המורה היה סמולה.
את הפרחים והירקות היו מחלקים לתלמידים ולמורים בהנחיית המורה סמולה.

bottom of page