top of page

השפה העברית

(יואלה גפן)
בבית היו מדברים רק עברית, מי שהוציא מפיו מילה לועזית חוייב לתרום גרוש לקופת קרן קיימת.
במשך הזמן הורגלנו לדבר אך ורק עברית.
אמא ספרה לי כי למדה עברית בזמנו עם מורה פרטי, כנראה כדי שתוכל להתפלל בבית הכנסת.
זכור לי כי מאד אהבתי ללכת לבית הספר העברי.
זכור לי כי המורה וורבנר ששהה בארץ וחזר לגולה נתן לנו "טיפים", עצות והדרכה על מילים וצורת ההשתמשות בהן, מה שנקרא "עברית מדוברת". אנו דברנו בלשון מליצית – תנכית.

 

(רחל אמיצי) בבית לא דברו עברית אלא יידיש. גם עם אחי דברתי אך ורק ביידיש.

 

(ברקו קושניר) בבית דברו יידיש בלבד.

bottom of page