top of page

רדיו

(דוד פאליק)
רק לאמידים היה רדיו, אנו היינו מאזינים לרדיו אצל משפחת קרומן.
זכור לי כי שמענו את נאום היטלר בשנת 1938 – עם כניסת הגרמנים לסודטים.

 

(יואלה גפן)
היה רדיו בבית השוטר הפולני. זמן קצר לפני המלחמה היינו הולכות אליו לשמוע חדשות.
בנוסף לכך זכור לי כרוז (יכול להיות שהיה זה הדוור) שהיה עובר ממקום למקום ומקריא הודעות שונות מטעם הרשות.

 

(רחל אמיצי)
זכור לי כי רדיו היה אצל משפחת קושניר. ( אמנון עצמון ) ... לא ממשפחת ברקו קושניר... מקום מגוריהם ליד משפחת בוק.
הם היו קרובים רחוקים של משפחתנו . פרנסתם היתה מבית בד לייצור שמן .
לעיתים היינו הולכים לבקר אותם בשבת אחר הצהרים .
זכור לי כי אשתו של קושניר התלוננה כל העת על בעיות בריאות, בעלה גער בה ואמר לה: "למה לך להעציב אות , תדליקי את הרדיו ונשמע קצת מוסיקה".
אגב לקושניר זה היו שני בנים, אחד מהם איז'ו התחתן עם אחת מבנות העיירה (שמה אינו זכור לי) , הוריה היו סוחרי סוסים. בזמן המלחמה הם ברחו ללבוב והשיגו ניירות מזויפים.
בסופו של דבר התגלה הדבר וקושניר הומת . נודע לי כי אשתו התחתנה עם גוי ונשארה בזהותה הפולנית . גם אחיה ... אֵבָה דְרֵשֵר ... שרד ונשאר בזהותו הפולנית ... והתחתן עם פולניה ... (עדכון פרידה)
כל זאת נודע לי מפי קרובה שלהם שהייתה חברת קיבוצי , עין המפרץ , ונפטרה.

 

(אסתר אפרת, לאה חוטר ישי)
עם פרוץ מלחמת העולם היינו הולכים לשמוע רדיו אצל גויים.
כאשר הצבא הנאצי נכנס – פלש לאוסטריה שמענו את נאום היטלר ברדיו.

bottom of page