top of page

היער

 

(שושנה רוז'ה שטרמר)
היער היה מרוחק מן העיר כ 2 ק"מ.
ליקטנו פרות יער כגון: אוכמניות, תותי יער ועוד פרות שאינם נמצאים בארץ.
ביער ניצב ארמון יפה עזוב, השייך לגרף לנדסקורנסקי אשר בבעלותו היו בזמנו בית החרושת לטבק ואחוזות חקלאיות רבות בסביבה.

 

(יואלה גפן)
בסביבות שנת 1938 יצאנו בטיול של תנועת גורדוניה ליער.
מסיבה כלשהיא איבדתי את דרכי וניתקתי מן הקבוצה.
המשכתי ללכת עד שהגעתי לכביש הראשי. שם חיכיתי לעזרה. לאחר זמן מה אכן הגיעו אלי.
לאחר מכן התברר לי כי אחותי אסתר עמדה על כך כי מייד יערכו חיפושים אחרי.
יתכן שלא עבר זמן רב מהיעלמותי ועד לפגישה המחודשת עם הקבוצה, אולם בעיני זה נראה כנצח.

 

(דוד פאליק)
בשבתות יצאנו לטייל ליער . הדבר בוצע במסגרת פעולות תנועת השומר הצעיר.
היינו יוצאים מ"קן" השוה"צ שהיה בקומה שניה של בית הספר העברי בשעה מוקדמת בבוקר כאשר אנו לבושים ב "תלבושת שומרית" – חולצה כחולה עם שרוך לבן ומכנסיים קצרים.
היינו צועדים בסך בשורות ושירה בפינו כאשר לפנינו הלך נושא דגל השומר הצעיר.
בראש צעד ראש הקן , בזמנו – יוסף קרומן.
השירים ששרנו היו שירי ארץ ישראל בעברית, אך שרנו גם שירים בפולנית ואוקראינית.

 

(ברקו קושניר)
כל שיר חדש שהושר בארץ הובא ונלמד והושר על ידינו . השירים הובאו על ידי שליחים והועברו מקן לקן ...
היער היה מקום קבוע לעריכת פעולות. בפעולות היינו משחקים משחקים שונים כגון: סימני דרך וכד'. ביער היה שומר שלא אפשר לבצע פעולות שונות, אולם זה לא הפריע לנו לבצע את הפעילות ביער.

 

(פרידה שטרנג)
לשומר היער קראו לשניצ'ה (les'niczy).

 

(רחל אמיצי)
זכור לי כי בשבת לאחר התפילה וארוחת הבוקר לקחני אבי לטיול ביער שם ליקטנו פירות יער (חלק מהם לא מוכרים בארץ).

bottom of page